Socail-ийн үүрэг хариуцлага

АЖИЛ ОРЧИН, ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Компани нь бүс нутаг болон хүрээлэн буй орчны нөлөөллөөс зайлсхийхийн тулд ажилтнуудаа аюулгүй, эрүүл ажлын байраар хангахыг эрмэлздэг. Энэ хооронд ногоон, цэвэр үйлдвэрлэлд хүрэх, үр ашгийг дээшлүүлэх, чанарыг баталгаажуулах зорилгоор аж үйлдвэрийн ус цэвэршүүлэх үйлдвэр барьж, олон төрлийн технологийг нэвтрүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийжээ.

New-and-High-tech-Enterprise