Чанарын тэргүүлэх чиглэл

Ажилтан, машин, материал, арга, орчин, хэмжилтийн удирдлага, хяналтыг практик ажилд ашиглах WRN нь чанарын хяналтын иж бүрэн системийг бий болгож, туранхай үйлдвэрлэлийг идэвхтэй дэмжиж, найдвартай чанарын аж ахуйн нэгж байгуулна.

WRN-Institute-of-LivableAir

СИСТЕМИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ гэрчилгээ

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

МЭРГЭЖЛИЙН Тестийн төвүүд

Certification-CCC
Ногоон кино төсөл
Туршилтын туршилт

Certification-CCC
Хэмжилт
Туршилтын туршилт

Certification-CCC
Агаар цэвэршүүлэх
Туршилтын туршилт

Certification-CCC
Хоосон цэвэр хүч
Туршилтын туршилт

Certification-CCC
Бүтээгдэхүүний онцлог
Туршилтын туршилт

Certification-CCC
Материал бүрдүүлэх
Туршилтын туршилт