Түүхэн хувьсал

2017 хөгжлийн төв

2017 онд зах зээл, бүтээгдэхүүний урд талыг сайжруулах зорилгоор Хөгжлийн төвийг байгуулсан.

2014 Шинэ үйлдвэрийн барилга

Шинэ эхлэл

2014 онд 24000м2 талбай бүхий II шатны цех албан ёсоор барилгын ажлаа эхлүүлэв.

2012 оны шинэ технологи

Шинэ төслүүд

2012 онд ногоон бүрэх RPVD технологийг амжилттай боловсруулж, цэвэр агаар цэвэршүүлэх төслийг улам боловсронгуй болгов.

2009 оны ERP систем

2009 онд ERP системийг бүрэн нэвтрүүлсэн.

2008 оны аж ахуйн нэгжүүдийн шинэ эрин үе

2008 онд Вэйлиний аж үйлдвэрийн парк ашиглалтад орсноор Компанийн хувьд шинэ эрин үеийг нээж өгсөн юм.

2006 он Том лабораторууд

2006 онд аэродинамикийн томоохон лаборатори байгуулагдсан.

2004 Төслийн танилцуулга

2004 онд агааржуулагчийн төвлөрсөн агааржуулалтын төслийг нэвтрүүлсэн.

2002 Компани байгуулагдсан