Үйлчилгээний чадвар

NINGBO RUNNER SERVICE SYSTEM

Сэтгэлийн амар амгалан

Хүний зүрх сэтгэлийн дараа

Итгэлтэй байгаарай

NINGBO RUNNER нь ханган нийлүүлэгчдийн бараа материалын менежментийн механизмыг стандартчилах, ложистикийн ашиглалтын зардлыг бууруулах, бараа материалын орон зайг хэмнэх, гацсан материалын худалдан авах хугацааг богиносгох, боловсруулалтын үр ашгийг хурдасгах, нөөцийг бий болгох зорилгоор томоохон хэмжээний гурван хэмжээст ложистикийн төвийг барьсан. нийлүүлэлтийн сүлжээний платформыг бий болгох замаар хуваалцах, хамгийн их үр ашигтай байх, ингэснээр бүтээгдэхүүн хүргэх чадвар, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх.

01 УЯН ХҮРГЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

NINGBO RUNNER нь ханган нийлүүлэгчдийн бараа материалын менежментийн механизмыг стандартчилах, ложистикийн ашиглалтын зардлыг бууруулах, бараа материалын орон зайг хэмнэх, гацсан материалын худалдан авах хугацааг богиносгох, боловсруулалтын үр ашгийг хурдасгах, нөөцийг бий болгох зорилгоор томоохон хэмжээний гурван хэмжээст ложистикийн төвийг барьсан. нийлүүлэлтийн сүлжээний платформыг бий болгох замаар хуваалцах, хамгийн их үр ашигтай байх, ингэснээр бүтээгдэхүүн хүргэх чадвар, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх.

02 СТРАТЕГИЙН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМА

NINGBO RUNNER нь ихэнх ханган нийлүүлэгчидтэй урт хугацааны, нягт хамтын ажиллагаа тогтоож, нийтлэг өсөлтийг бий болгосон. Энэ нь ханган нийлүүлэгчиддээ чиглэсэн системчилсэн удирдамж, аудит хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан тусгай хөтөлбөр боловсруулж, сургалт явуулдаг. Түүнчлэн хөгжлийг дэмжих зорилгоор туранхай үйлдвэрлэлд суралцахаар ханган нийлүүлэгчдийг зохион байгуулав.